Home / ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ  / Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνεδριάζει στις 10/11 με 8 θέματα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνεδριάζει στις 10/11 με 8 θέματα

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 10 Νοεμβρίου 2023…
ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/19-7-2018, Τεύχος Πρώτο), με τα
παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

 

 

 

1. Πρόταση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω προς το Υπουργείο Εσωτερικών, για τη
διατήρηση ή μη του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω (Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ.)» [ΦΕΚ 1568/27-6-2011, Τεύχος Δεύτερο]
(Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).
2. Πρόταση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω προς το Υπουργείο Εσωτερικών, για τη
διατήρηση ή μη της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας
(Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.ΑΣ)» [ΦΕΚ 577/2-3-2012, Τεύχος Δεύτερο] (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος
Νικηταράς).
3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας, για το έτος 2024
Δήμου Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος
2024 Δήμου Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), για το έτος 2024
Δήμου Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό λοιπών τελών, για το έτος 2024 Δήμου Κω (Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).

7. Λήψη απόφαση για τη χορήγηση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του
χρηματοδοτούμενου έργου: «Βελτίωση βατότητας κεντρικής οδού Δημοτικής Κοινότητας
Πυλίου», με Α.Μ. 1/2021 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
8. Λήψη απόφασης για την επαναπροκήρυξη θέσεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) ανταποδοτικού χαρακτήρα (Εισήγηση:
Αντιδήμαρχος, κ. Σταμάτιος Καμπουράκης).

 

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη