Home / ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ  / Ν.Μυλωνάς για την Παγκόσμια μέρα Τουρισμού στην Κω: Όλα φαίνονται επιτυχημένα και ευχαρίστα έως και διασκεδαστικά! Είναι όμως έτσι;

Ν.Μυλωνάς για την Παγκόσμια μέρα Τουρισμού στην Κω: Όλα φαίνονται επιτυχημένα και ευχαρίστα έως και διασκεδαστικά! Είναι όμως έτσι;

Παγκόσμια μέρα Τουρισμού στην Κω.
Η αποτίμηση της κατάστασης που υπαρχει και ο προγραμματισμός πρέπει κυριαρχούν
και να ακολουθούν οι φεστιβαλικές εκδηλώσεις…

 

 

— Παγκόσμια μέρα τουρισμού 2021 με εκδηλώσεις στο νησί μας πράε τιμήν του κύριου τοπικού μας
προϊόντος. Όλα φαίνονται επιτυχημένα και ευχαρίστα έως και διασκεδαστικά! Είναι όμως έτσι; Είναι έτσι
σε ότι έχει να κάνει με την εμπορευματική φύση του Τουρισμού. Ότι όμως έχει να κάνει με την ποιότητα
του τοπικού τουριστικού προϊόντος και με τις επιπτώσεις του στην τοπική ζωή από τον μαζικό τουρισμό,
αυτό απουσιάζει!
—Το καλοκαίρι 2021 πήγε λένε πολύ καλά. την ίδια στιγμή είχαμε τις περισσότερες και μεγαλύτερης
διαρκείας διακοπές υδροδότησης και ρεύματος στα νοικοκυριά. Ειδικά στη Κέφαλο οι διακοπές ξεπέρασαν
και την Αντιμάχεια. Γεγονότα όπως αυτά μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας που έμεινε χωρίς νερό αφού
κατά την διάρκεια των διακοπών δημοτικής υδροδότησης οι μονάδες καθαρισμού και αφαλάτωσης του
που διατηρεί στα υπόγεια του έπαθαν ζημιά από την υπέρ-λειτουργία με αποτέλεσμα να επιστρατευτούν
βυτιοφόρα μεταφοράς νερού. Την ίδια στιγμή που οι κάτοικοι αντιμετώπιζαν πρόβλημα λειψυδρίας τα
ξενοδοχεία με τις γεωτρήσεις τους δεν αντιμετώπισαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. το ίδιο έγινε και με το
ρεύμα.
—Το 2000 θεσμοθετήθηκε η Χάρτα του Περιβάλλοντος από τον ΟΗΕ η όποια στο άρθρο 5 Μας λέει:
‘’βάση της αρχής της πρόληψης και στους τομείς δικαιοδοσίας τους οι κρατικές και τοπικές αρχές πρέπει
να εκτιμήσουν τους κινδύνους για βλάβες στο περιβάλλον και να λαμβάνουν προσωρινά και αναλογικά
μετρά για να εξαλείφει το ενδεχόμενο της βλάβης’’. Το ίδιο δεν μας λέει και η Ιπποκρατική παρακαταθήκη
του ‘’προλαμβάνειν ή θεραπεύειν’’. Τοπικά η βλάβη – βλάβες μας πολιορκούν εδώ και χρόνια χωρίς να
λαμβάνεται κανένα προληπτικό μέτρο. Τα προβλήματα αγνοούνται συστηματικά και οι κίνδυνοι
συσσωρεύονται και θα …πληρωθούν.
— Είμαστε στο ξεκίνημα των διαδικασιών επενδύσεων από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάκαμψης και
ανάπτυξης next generation EU-ΕΛΛΑΔΑ 2.0 και υπαρχει μεγάλη επιχειρηματική αναζήτηση για αγορά
γης στο νησί μας για εγκαταστάσεις νέων ξενοδοχείων και Φωτοβολταϊκών. Την προηγούμενη περίοδο
του Δ! ΕΣΠΑ 2013-2020 το πρόγραμμα χειρίστηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Από τα στοιχεία μας
προκύπτουν ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις στον τουρισμό ήταν 400 εκ ευρώ που οδήγησαν στην δημιουργία
6000 νέων κλινών 5-αστέρων που επιδοτήθηκαν από το κράτος με 150 εκ. περίπου. Την ιδία περίοδο οι
κρατικές χρηματοδοτήσεις σε δημοτικά έργα ήταν 40 εκ.!
— Τι θα μπορούσαμε να προτείνουμε ως αλλαγή πολιτικής; Το τοπικό αίτημα αλλαγής του μοντέλου του
μαζικού τουρισμού δεν περπατά. Με δεδομένο το ναυάγιο της εναλλακτικής διαχείρισης με την
τροποποίηση του τοπικού μοντέλου παραγωγής την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ (η περίοδος του με την
προσχώρηση της στην κατεστημένη πολιτική την έκανε να είναι μη εφαρμόσιμη), η διαχειριστική πρόταση
που μπορεί να προωθηθεί ως απαίτηση της τοπικής κοινωνίας είναι η αλλαγή κατευθύνσεων των
κρατικών δαπανών. Πρέπει να αντιστραφούν οι κυβερνητικές προτεραιότητες! Να απαιτήσουμε όση είναι
η χρηματοδότηση επενδύσεων στον ξενοδοχειακό και επιχειρηματικό τομέα να είναι και η χρηματοδότηση
τοπικών δημοτικών έργων! Έτσι αν η κυβερνητική προοπτική είναι να δοθούν την περίοδο 2021-27
χρηματοδοτήσεις 200 εκ στον ιδιωτικό τομέα να δοθούν ισόποσες χρηματοδοτήσεις 200 εκ για
υποδομές! Μόνο έτσι το αναγκαίο τοπικό έργο: νερό-ύδρευση-αποχέτευση-ανακύκλωση μπορεί να λυθεί.
Διαφορετικά θα προσχωρούμε με μπαλώματα και η κοινωνία θα φτωχαίνει και το νησί θα υποβαθμίζεται.
Αν γίνονταν κάτι τέτοιο την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ αυτό θα σήμεναι πρόσθετα εργα υποδομων στην Κέφαλο,
Καρδάμαινα, Αντιμάχεια που θα άλλαζαν το τοπίο και δεν θα αντιμετώπιζαν τα προβλήματα του
καλοκαιριου! Η παγκόσμια μέρα τουρισμού είναι κυρίως μέρα; αποτίμησης της κατάστασης που υπαρχει
και προγραμματισμού. Ακλουθούν και δεν μονοπωλούν τις εντυπώσεις οι φεστιβαλικές εκδηλώσεις. .

 

 

 

 

 

Ν. Μυλωνάς