Home / ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ  / Η “απάντηση” της Δύναμης Αλλαγής στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Κω Κ.Ζαχαρό

Η “απάντηση” της Δύναμης Αλλαγής στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Κω Κ.Ζαχαρό

“ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΕΞΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ, ΑΣ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΣΥΓΓΝΩΜΗ. ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ. ”…

 

 

 

 

 

 ‘’ Με μια ανακοίνωση που χαρακτηρίζει το ύφος και το ήθος της ομάδας που διοικεί σήμερα το Δήμο, ο κατ’ επίφαση πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ επιχείρησε να κάνει την πρώτη του παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο.

Δεν θα ασχοληθούμε ούτε με το ύφος ούτε με το ήθος.

Μια συμβουλή μόνο. Ας είναι πιο προσεκτικός στα κείμενα που του δίνουν να υπογράψει και δημοσιεύουν.

 

Οφείλουμε όμως να αποκαταστήσουμε την αλήθεια όσο πικρή και αν είναι για την ανύπαρκτη, σε όλα τα μέτωπα, ομάδα που διοικεί.

 

 

 

 

 

 

Για πολλοστή φορά επαναλαμβάνουμε:

 1. Τα αποχετευτικά του τριγώνου και ο Βιολογικός της Κεφάλου μελετήθηκαν επί Δημαρχίας Μπίλη στον δήμο Ηρακλειδών και εντάχθηκαν στις 28.12.2011 στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» με το ποσό των 15.334.019,62€.
 2. Το μόνο που κατάφερε η δημοτική αρχή Καϊσερλη ήταν μέσα σε δύο χρόνια, στις 22.04.2013 να απενταχθεί το έργο με την πράξη 104044/22.4.13 και να μείνουν μόνο 556.223,22€ για τις μελέτες.
 3. Στη δεύτερη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ στις 3.12.2014 η διοίκηση Κιάρη παρέλαβε τις μελέτες του Δήμου Ηρακλειδών, ξεκινώντας ουσιαστικά από το μηδέν, για να καταφέρει το 2018 αφού ολοκλήρωσε όλες τις διαδικασίες να ξεκινήσει το αποχετευτικό.

 

 

 

 

Αυτά για το συγκεκριμένο έργο.

Όσον αφορά στη σύγκριση παραγωγής έργων  είμαστε πραγματικά ανοικτοί να συγκριθούν έργα ύψους 35.424.464,40€ που εντάξαμε σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, με το όποιο έργο καταφέρει να κάνει αντίστοιχα η σημερινή ομάδα που διοικεί.

Να τους υπενθυμίσουμε:

 

 

 

 

 1. «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου – Κέφαλος και Ά φάσης Μαστιχαρίου» προϋπολογισμού 17.105.400 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με εκχώρηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020 (Απόφαση ένταξης με Αριθμό Πρωτ. 617/12.04.2017-ΑΔΑ:ΩΨΝΙ7ΛΞ-60Γ Υποέργο 1).
 2. «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Κεφάλου Νήσου Κω» προϋπολογισμού 4.387.500 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με εκχώρηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020 (Απόφαση ένταξης με Αριθμό Πρωτ. 617/12.04.2017-ΑΔΑ:ΩΨΝΙ7ΛΞ-60Γ Υποέργο 2).
 3. «Επέκταση συστήματος τηλελέγχου – τηλεχειρισμού και παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών των δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε Ηρακλειδών Δήμου Κω», προϋπολογισμού 1.754.766 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Απόφαση ένταξης με Αριθμό Πρωτ. 2881/05.04.2018-ΑΔΑ:7ΑΖ5465ΧΙ8-31Δ).
 4. «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από τη δεξαμενή στη θέση σφαγεία» στην πόλη της Κω λόγω πολλαπλών διαρροών εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού της 21-07-2017» προϋπολογισμού 1.111.500,00 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου (Απόφαση ένταξης με Αριθμό Πρωτ. 55974/24.05.2018-ΑΔΑ:7ΧΔΠ465Χ18-Α6Ρ).
 5. «Κατασκευή υδραγωγείου για την τροφοδοσία της δεξαμενής «Μαύρικες» της Δ.Ε. Ηρακλειδών από γεωτρήσεις της Δ.Ε. Δικαίου» προϋπολογισμού 936.000,00 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (Απόφαση ένταξης με Αριθμό Πρωτ. 39136/27.07.2018-ΑΔΑ:ΨΑΘΒ465ΧΘ7-Ι3Μ).
 6. «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και παρακολούθησης ποιότητας στην πόλη της Κω» προϋπολογισμού 3.341.250,90 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (Απόφαση ένταξης με Αριθμό Πρωτ. 39136/27.07.2018-ΑΔΑ: ΨΑΘΒ465ΧΘ7-Ι3Μ).
 7. «Ανακατασκευή υδατόπυργου Αντιμάχειας Κω» προϋπολογισμού 353.047,50 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020» (Απόφαση ένταξης με Αριθμό Πρωτ. 2772/28.08.2018-ΑΔΑ:ΨΛΘ47ΛΞ-ΜΜΑ).
 8. «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού της υφισταμένης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων πόλεως Κω» προϋπολογισμού 1.383.150,60 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (Απόφαση ένταξης με Αριθμό Πρωτ. 7199/31.01.2019-ΑΔΑ:ΩΖΩΩ465ΧΘ7-ΔΤΥ).
 9. «Επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων πόλεως Κω με σκοπό την αύξηση της επαναχρησιμοποιούμενης εκροής για επωφελείς χρήσεις» προϋπολογισμού 5.051.849,40 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (Απόφαση ένταξης με Αριθμό Πρωτ. 7199/31.01.2019-ΑΔΑ:ΩΖΩΩ465ΧΘ7-ΔΤΥ).

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ: 35.424.464,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Σήμερα η καθυστέρηση υλοποίησης όλων αυτών των έργων, όπως και όλων των άλλων που έχουν βρει έτοιμα σε όλο το δήμο, είναι απαράδεκτη.

Τους καλούμε για άλλη μια φορά να επιταχύνουν την πορεία υλοποίησης.’’