Home / ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  / ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΡΟΥ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Διαταραχές άρθρωσης στους ενήλικες! Θεραπεύονται;

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Διαταραχές άρθρωσης στους ενήλικες! Θεραπεύονται;

ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΡΟΥ Pg.Dip, MA                                                                                                ΧΑΡΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ-ΕΙΔ.ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ*                                                                         ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

*[Εκπρόσωπος Δωδεκανήσων & Νήσων Αιγαίου
του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΛΛΕ)]

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»

(ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 1 – ΚΩΣ & ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ)

 

 

Διαταραχές άρθρωσης στους ενήλικες

 

 

 

 

Τι σημαίνει άρθρωση;

 

 

Άρθρωση είναι η διαδικασία εκείνη σύμφωνα με την οποία οι ήχοι που παράγονται από τις φωνητικές χορδές και στη συνέχεια με τη συνδρομή των υπολοίπων οργάνων της φώνησης, δηλαδή της γλώσσας, της κάτω γνάθου, της μαλθακής υπερώας και των χειλιών, μετατρέπονται σε φθόγγους, συλλαβές και λέξεις.

 

 

Τι είναι οι διαταραχές άρθρωσης;

 

 

Ένας ενήλικας παρουσιάζει διαταραχή άρθρωσης όταν αδυνατεί να παράγει κάποια συγκεκριμένα φωνήματαόπως-συχνότερα- |ρ|, |σ|, |λ| και τα συμπλεγμάτων αυτών (|κρ|, |βρ|, |δρ| κοκ, |στ|, |σπ|, |στρ| κοκ, |φλ|, |θλ| |γλ| κοκ.), κατά την αυθόρμητη ομιλία.

 

 

Τα περισσότερα λάθη χωρίζονται σε μια από τις τρεις κατηγορίες: παραλείψεις, αντικαταστάσεις ή παραφθορές. Ένα παράδειγμα παράλειψης είναι “δρόμος” αντί για “δόμος” ή “νεό” αντί για “νερό”. Ένα παράδειγμα αντικατάστασής του “σ” με το “θ” κάνει τη λέξη “παππούς” να ακουστεί “παππούθ” ή “θούπα” αντί για “σούπα”.

 

 

Είναι πολύ συχνό εύρημα στα παιδιά προσχολικής ηλικίας και συνήθως συνιστάται άμεση αντιμετώπιση για να αποφευχθεί η παρουσία της διαταραχής άρθρωσης και κατά την ενήλικη ζωή.

 

 

 

 

 

Πού οφείλονται;

 

 

Συνήθως οφείλονται σε λανθασμένη τοποθέτηση των αρθρωτών (γλώσσα, χείλη κλπ), σε δυσκολία συντονισμού κινήσεων των αρθρωτών, σε ορθοδοντικά προβλήματα, σε μυϊκή αδυναμία των αρθρωτών και σε επίκτητες νευρολογικές ασθένειες ή κακώσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος (δυσαρθρία, αφασία, λεκτική απραξία).

 

 

Πώς γίνεται η διάγνωση στους ενήλικες;

 

 

Συνήθως, ο ενήλικας αναγνωρίζει και αναφέρει ο ίδιος τη δυσκολία του, ότι -για παράδειγμα- “Δεν λέει σωστά το ρο”. Σε αυτή την περίπτωση η αξιολόγηση της ομιλίας των ενηλίκων δεν διαφέρει ουσιαστικά από εκείνη των παιδιών: Τυπικά εφαρμόζεται ένα επίσημο ή άτυπο τεστ άρθρωσης ώστε να καταγραφούν οι δυσκολίες. Κάποιες φορές η διαγνωστική συνεδρία ηχογραφείται ώστε να γίνει λεπτομερέστερη και πλήρης ανάλυση της ομιλίας. Συνοδευτικά, γίνεται εξέταση των αρθρωτών (γλώσσα, χείλη, γνάθος, δόντια, υπερώα, μάγουλα) ως προς την κινητικότητα, την δύναμη, την θέση, την κατάσταση, τον μυϊκό τόνο. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σαφές νευρολογικό ή οργανικό αίτιο η αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει περισσότερες και πιο αναλυτικές διαδικασίες για να εντοπιστούν πιθανά γλωσσικά ευρήματα.

 

 

Οι διαταραχές άρθρωσης στους ενήλικες θεραπεύονται;

 

 

Η θεραπεία μίας απλής δυσκολίας άρθρωσης περιλαμβάνει εξατομικευμένες ασκήσεις αρθρωτών και εκμάθηση του σωστού τόπου και τρόπου άρθρωσης του (των) ζητούμενου (-ων) ήχου (-ων). Ο χρόνος και η επιτυχία της θεραπείας σαφώς εξαρτάται και από την συμμετοχή του ίδιου του ατόμου που καλείται να εφαρμόζει τις οδηγίες και να ακολουθεί το πρόγραμμα που δίνεται από τον λογοθεραπευτή του. Σημειώνεται ότι μπορεί να χρειαστεί και ορθοδοντική θεραπεία πριν ή παράλληλα με την λογοθεραπευτική αντιμετώπιση όπου κριθεί απαραίτητο.

 

 

 

 

 

 

Χρειάζεται να αποκαταστήσουμε ένα πρόβλημα άρθρωσης;

 

 

Εάν σκεφθείτε την πιθανή επίπτωση που μπορεί να έχει ένα πρόβλημα άρθρωσης στην κοινωνική, συναισθηματική, εκπαιδευτική και/ή επαγγελματική ζωή κάποιου, η απάντηση είναι εμφανής.

 

 

Μαζί με την εκμάθηση άρθρωσης του φωνήματος, τις περισσότερες φορές επιτυγχάνεται συνειδητοποίηση της διαδικασίας της ομιλίας, ορθότερη αναπνοή, καλύτερη άρθρωση και των υπόλοιπων φωνημάτων και… φυσικά αυξάνεται η αυτοπεποίθηση!

 

 

 

Η ποιότητα της ζωής μας επηρεάζεται από την ικανότητα της ομιλίας μας!

 

 

 

 

Καλέστε στο 22420-30228 για να κλείσετε το ραντεβού σας.

 

 

 

ΠΗΓΗ: περιοδικό Free Press “Νήσος Κως”