Home / ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ  / Με… email “συνεδριάζει” το Δημοτικό Συμβούλιο Κω & η “Μαρίνα”, Τετάρτη και Τρίτη, αντίστοιχα, με αυτά τα θέματα

Με… email “συνεδριάζει” το Δημοτικό Συμβούλιο Κω & η “Μαρίνα”, Τετάρτη και Τρίτη, αντίστοιχα, με αυτά τα θέματα

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ… την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, ΑΠΟ ΤΙΣ 11:00 π.μ. ΕΩΣ 13:00,  όπως  προβλέπεται  στις  διατάξεις  του  αρθρ.  67  του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του αρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) και τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 426/13-11-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13-11-2020 ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6 «Ενημέρωση για την Οργάνωση και Λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ, ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 

 

 

 

 • Ορισμός Μελών της Επιτροπής Μητρώου Αρρένων Δήμου Κω έτους 2021.
 • Ορισμός Μελών της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων Δήμου Κω έτους 2021.
 • Ορισμός Μελών της Επιτροπής Εκτίμησης για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση & μίσθωση ακινήτων Δήμου Κω έτους 2021.
 • Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση & μίσθωση ακινήτων Δήμου Κω έτους 2021.
 • Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών πραγμάτων Δήμου Κω, για το έτος 2021.
 • Ορισμός Μελών της Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων Δήμου Κω έτους 2021.
 • Ορισμός Μελών της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Δήμου Κω έτους 2021.
 • Ορισμός Μελών της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Κω έτους 2021.
 • Ορισμός Μελών Επιτροπής κλήρωσης απευθείας αναθέσεων, για το έτος 2021.
 • Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής υπό της λιμενικής αρχής, που άφορα σε θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυάγιων ή πλοίων, για το έτος 2021.
 • Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του  για τη συγκρότηση επιτροπής υπό της λιμενικής αρχής, που αφορά στην εξέταση αιτημάτων προς χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, για το έτος 2021.
 • Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, στις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας νοτίου αιγαίου, με την επωνυμία “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.”, για το έτος 2021.
 • Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, στις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.), για το έτος 2021.
 • Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του,  στις Γενικές Συνελεύσεις του Δικτύου Αειφόρων νήσων – Δάφνη, για το έτος 2021.
 • Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς κατά το έτος 2021.

 

 

Γραφείο Τύπου

 

 

 

 


 

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω» (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Αριθμός εγκυκλίου: 426, ΑΠ: 77233/13-11-2020), στην τακτική συνεδρίαση μέσω email, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/01/2021 και ώρα 13:00μ.μ, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

 

 

 

ΘΕΜΑ 1. Α) Λήψη απόφασης για την ανανέωση των αποκλειστικών ετήσιων συμβολαίων συντήρησης λογισμικού κρατήσεων Successful Software, αντιγράφων ασφαλείας 2 GB (Back Up) κρίσιμων επιχειρησιακών δεδομένων, λογαριασμών για Cloud email accounts και φιλοξενίας (Successful Web Hosting 1GB).

 

 

 

 1. B) Λήψη απόφασης για ανανέωση ετήσιας σύμβασης αποκλειστικής συντήρησης κεντρικής μονάδας UPS

 

 

 

       Γ) Λήψη απόφασης για ανανέωση ετησίων συμβολαίων της  εταιρίας  OTS   (software Λογιστικής Δημοσίου), Ε-DIMOS και Ε-ΝΕΤ.

 

 

 

ΘΕΜΑ 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πληρωμής πάγιων δαπανών (εφημερίδες, επιμελητήριο, ετήσια συνδρομή Πανελλήνιας Ένωσης Μαρινών, ετήσια συνδρομή Transeurope Marinas, ετήσια συνδρομή software Parallels Desktop, ετήσια συνδρομή Γαλάζιας Σημαίας, Ετήσια συνδρομή British Marine Federation.

 

 

 

ΘΕΜΑ 3. Δεσμεύσεις κωδικών Κ.Α.Ε Προϋπολογισμού 2021 και ανακλήσεις προϋπολογισμού 2020.

 

 

 

ΘΕΜΑ 4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

 

 

 

ΘΕΜΑ 5. Λήψη απόφασης για  ορισμό ορκωτού ελεγκτή για τη διαχειριστική χρήση  2020.

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 6. Λήψη απόφασης για ανανέωση συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας Μονομετοχική Α.Ε. και  Ναυτιλιακής Εταιρείας.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7. Λήψη απόφασης Συγκρότησης Επιτροπών για το έτος 2021.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8. Λήψη απόφασης για αίτημα μείωσης ενοικίου μισθωτή.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 9. Λήψη απόφασης για την κατάθεση προς είσπραξη γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

 

 

 

ΘΕΜΑ 10. Λήψη απόφασης για ανανέωση μισθωτηρίων συμβολαίων καταστημάτων-γραφείων

 

 

 

ΘΕΜΑ 11. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού, συντήρησης κτιρίων καθώς και της σύμβασης προμήθειας αντλιών θερμότητας.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 12. Αίτημα ένωσης Ραδιοταξί Κω.

 

 

 

 

 

 

 

Με εκτίμηση,

 

Πασσανικολάκης Γεώργιος

Πρόεδρος Δ.Σ.